พบ 72 ผลลัพธ์

โดย muni101
27 ก.ค. 2021, 14:05
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: เพิ่มหลอดไฟ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 23

Re: เพิ่มหลอดไฟ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
24 พ.ค. 2021, 09:35
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: อยากให้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิก -19
ตอบกลับ: 1
แสดง: 145

Re: อยากให้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิก -19

ทางเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตามที่ท่านร้องเรียนดังกล่าวอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลฯ จึงขอให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ของพื้นที่นั้นๆในการแก้ไขปัญหาครับ
โดย muni101
11 พ.ค. 2021, 13:47
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ต้นไม่รุกล้ำมาบนถนน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 138

Re: ต้นไม่รุกล้ำมาบนถนน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
25 มี.ค. 2021, 09:39
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ร้านเหล้าปิดแล้ว แต่ก็ยังส่งเสียงดังรบกวน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 222

Re: ร้านเหล้าปิดแล้ว แต่ก็ยังส่งเสียงดังรบกวน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
08 มี.ค. 2021, 09:53
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ขอความอนุเคราะห์ทำร่องระบายน้ำ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 295

Re: ขอความอนุเคราะห์ทำร่องระบายน้ำ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
25 ม.ค. 2021, 09:12
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ท่อระบายน้ำอุดตัน
ตอบกลับ: 1
แสดง: 287

Re: ท่อระบายน้ำอุดตัน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
07 ม.ค. 2021, 09:53
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: โดนหลอกโอนเงินผ่านเฟส เข้าบัญชีนายพลนิวัฒน์ ลุนนี
ตอบกลับ: 5
แสดง: 975

Re: โดนหลอกโอนเงินผ่านเฟส เข้าบัญชีนายพลนิวัฒน์ ลุนนี

ส่วนเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีนั้น เป็นเรื่องส่วนตัวของคู่กรณี เห็นควรไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถาณีตำรวจครับ
โดย muni101
06 ม.ค. 2021, 10:15
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ไฟฟ้าดับ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 469

Re: ไฟฟ้าดับ

ทางเทศบาลได้ตรวจสอบตามที่ท่านร้องทุกข์เรื่องดังกล่าวทางเทศบาลฯ งานไฟฟ้าสาธารณะได้ตรวจเช็คแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ
โดย muni101
06 ม.ค. 2021, 10:13
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ท่อตัน
ตอบกลับ: 2
แสดง: 410

Re: ท่อตัน

ทางเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตามที่ท่านร้องเรียนดังกล่าวอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลฯ ทางเราแนะนำให้ท่านแจ้งไปยังเทศบาลของเขตนั้นๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการครับ
โดย muni101
06 ม.ค. 2021, 10:09
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: โดนหลอกโอนเงินผ่านเฟส เข้าบัญชีนายพลนิวัฒน์ ลุนนี
ตอบกลับ: 5
แสดง: 975

Re: โดนหลอกโอนเงินผ่านเฟส เข้าบัญชีนายพลนิวัฒน์ ลุนนี

ทางเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นายพลนิวัฒน์ ลุนนี ปัจจุบันเป็นพนักงานจ้างเหมา สังกัด ทม.รอ. ส่วนเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีนั้น เป็นเรื่องส่วนตัวของคู่กรณี เห็นควรไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถาณีตำรวจครับ
รูปภาพ