พบ 86 ผลลัพธ์

โดย muni101
05 พ.ย. 2019, 10:33
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: การไม่ยืนยันรับเงินน้ำท่วมของรัฐทำให้ไม่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่นทั้งที่ส่งเอกสารหลักฐานครบ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 36

Re: การไม่ยืนยันรับเงินน้ำท่วมของรัฐทำให้ไม่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่นทั้งที่ส่งเอกสารหลักฐานครบ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
28 ต.ค. 2019, 16:24
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ร่องระบายน้ำไม่ไหลระบาย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 94

Re: ร่องระบายน้ำไม่ไหลระบาย

เรียนคุณ อ๊อด งานรักษาความสะอาดได้ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะ ประชาชนรับทราบและยินดีให้ความร่วมมือ
รูปภาพ

รูปภาพ
โดย muni101
24 ต.ค. 2019, 11:45
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน
หัวข้อ: แจ้งไฟฟ้าดับ
ตอบกลับ: 3
แสดง: 1551

Re: แจ้งไฟฟ้าดับ

เรียนคุณ Benbell
รูปภาพ
โดย muni101
19 ต.ค. 2019, 13:12
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ร่องระบายน้ำไม่ไหลระบาย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 94

Re: ร่องระบายน้ำไม่ไหลระบาย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
05 ก.ค. 2019, 09:41
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: การเข้าออกหมู่บ้านลำบาก
ตอบกลับ: 1
แสดง: 223

Re: การเข้าออกหมู่บ้านลำบาก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
23 พ.ค. 2019, 13:17
บอร์ด: รับฟังความคิดเห็นประชาชน
หัวข้อ: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15
ตอบกลับ: 2
แสดง: 472

Re: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15

เรียน คุณคนรักบาส
ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดการแข่งขันฯ โดยเทศบาลฯจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพในครั้งที่ 16 ตอไป

ขอขอบคุณครับ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
โดย muni101
14 พ.ค. 2019, 10:04
บอร์ด: รับฟังความคิดเห็นประชาชน
หัวข้อ: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15
ตอบกลับ: 2
แสดง: 472

Re: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
14 พ.ค. 2019, 09:53
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ขอให้ตรวจสอบ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 287

Re: ขอให้ตรวจสอบ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...