พบ 102 ผลลัพธ์

โดย muni101
19 มี.ค. 2020, 14:40
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: อยากให้มีการตรวจวัดไข้ ตลาดทุ่งเจริญ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 36

Re: อยากให้มีการตรวจวัดไข้ ตลาดทุ่งเจริญ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
05 มี.ค. 2020, 15:18
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: ร้องทุกข์
ตอบกลับ: 1
แสดง: 38

Re: ร้องทุกข์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ตามข้อร้องทุกข์นั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้มีหนังสือประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

รูปภาพ
โดย muni101
17 ก.พ. 2020, 10:32
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: การให้อาหารนกและปัญหาน้ำเน่าเสียที่บึงพลาญชัย
ตอบกลับ: 1
แสดง: 48

Re: การให้อาหารนกและปัญหาน้ำเน่าเสียที่บึงพลาญชัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
06 ก.พ. 2020, 10:22
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน
หัวข้อ: ฝุ่นบนถนนรณชัยชาญยุทธ จากการวางท่อ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 76

Re: ฝุ่นบนถนนรณชัยชาญยุทธ จากการวางท่อ

เรียนคุณ natz.th
ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการเรียบร้อยตามเอกสารด้านล่างนี้ครับ
รูปภาพ
รูปภาพ
โดย muni101
27 ม.ค. 2020, 10:11
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน
หัวข้อ: ฝุ่นบนถนนรณชัยชาญยุทธ จากการวางท่อ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 76

Re: ฝุ่นบนถนนรณชัยชาญยุทธ จากการวางท่อ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
23 ม.ค. 2020, 13:47
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: หลอดไฟส่องสว่างถนนรณชัยชาญนุทธซอย 15 เสีย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 76

Re: หลอดไฟส่องสว่างถนนรณชัยชาญนุทธซอย 15 เสีย

เรียนคุณ Ladda71
ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ประสานงานไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขแสงไฟ 2 จุด สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รูปภาพ
โดย muni101
20 ม.ค. 2020, 11:02
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: หลอดไฟส่องสว่างถนนรณชัยชาญนุทธซอย 15 เสีย
ตอบกลับ: 2
แสดง: 76

Re: หลอดไฟส่องสว่างถนนรณชัยชาญนุทธซอย 15 เสีย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
โดย muni101
13 ม.ค. 2020, 11:33
บอร์ด: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
หัวข้อ: มีน้ำตามถนนบริเวณรอบบึง
ตอบกลับ: 2
แสดง: 78

Re: มีน้ำตามถนนบริเวณรอบบึง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...