กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์บ้านข้างเคียง

ตอบกระทู้


คำถามนี้ เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติจากสแปมบอท

BBCode เปิด
[img] เปิด
[flash] ปิด
[url] เปิด
[Smile icon] ปิด

กระทู้แนะนำ
   

มุมมองที่ขยายได้ กระทู้แนะนำ: กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์บ้านข้างเคียง

Re: กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์บ้านข้างเคียง

โดย muni101 » 10 มิ.ย. 2020, 11:30

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
ขอขอบคุณครับ

กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางต่อไปนี้
1.โทร.043511222 ต่อ 123 (ในวันและเวลาราชการ)
2.โทร.043512199 หรือ 1132 (ตลอด 24 ชม.)
3.หนังสือ หรือตนเอง ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
4.เว็บไซต์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th
5.กระดานสนทนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.roietmunicipal.go.th/forum
6.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ muni101@roietmunicipal.go.th
7.แฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.facebook.com/prmuni101
8.แอพพลิเคชั่น smart 101
ดาวน์โหลดระบบ ios : https://itunes.apple.com/th/app/smart-1 ... 29774?mt=8
ดาวน์โหลดระบบ android : https://play.google.com/store/apps/deta ... t101&hl=th

รูปภาพ

กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์บ้านข้างเคียง

โดย สุรชัย สุขารมย์ » 31 พ.ค. 2020, 07:18

เรียน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กระผมนายสุรชัย สุขารมย์ เบอร์โทร 08-1622-3452 เจ้าบ้านเลขที่ 2 ถ.รณชัยชาญยุทธ13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด “ร้านจอยฟลู” ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก ข้างบ้านไม่มีเลขที่ซึ่งเป็นโรงเรือนไม้ 1 ชั้น ได้นำสัตว์(แมว)มาเลี้ยงภายใน แต่เจ้าของไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่ เพียงแต่ได้นำอาหารมาให้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ไป และไม่ได้มีการจัดการทำความสะอาดมูลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขอนามัย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บ้านข้างเคียง กระผมจึงร้องเรียนมายังท่านเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ เจ้าของที่เลี้ยงสัตว์ชื่อนางสาวจิดาภา สดมพฤกษ์

ข้างบน