เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดเวทีประชาคมชุมชนเมือง เพื่อร่างแผนฯ 4 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชาคมอย่างเนืองแน่น เพื่อระดมความคิดเห็นในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจตอบ ร่วมรับประโยชน์ หารือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา ตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องจากประชาคมเมือง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 78 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content