เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยก่อนระเบียบวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกมีดังนี้ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และประเภททั่วไป ได้แก่ นางจิราพร เผ่ามงคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 59 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content