เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์, ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ และคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร,ผศ.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ร่วมเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ก่อนพิธีลงนามผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้แถลงถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางการศึกษา ว่าเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ให้คลอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ทางมหาวิทยลัยมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านสื่อนวัตกรรมเรามุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อยอดพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา,เปิดคลินิกการวิจัย,การวัดผล,การประกันคุณภาพ,การนิเทศการศึกษาถือเป็นการจัดการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสารโดยใช้ ICT เป็นฐานในเชิงบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม สู่เป้าหมายเดียวกันคือ “คุณภาพ”

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 58 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content