เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ในการดำเนินการโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่องของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระยะที่ 2 รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Smart 101” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 “ปทุมเกมส์ ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 “ปทุมเกมส์ ครั้งที่ 3” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว สีชมพู และสีเหลือง โดยใช้กีฬาในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้มีผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนระเบียบวาระการประชุมนายกฯมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นางสาวบุตรดี สารจันทร์ ที่อุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนปัทมานนท์ ซอย 9, ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสายป่าน ศรีสุมิ่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน ดังนี้ เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ (จากกีฬาวอลเลย์บอล ชาย 12 ปี, เซปักตระกร้อ หญิง 12 ปี และวอลเลย์บอลชายหาด ชาย 16 ปี), เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ (จากกีฬาเซปักตระกร้อ หญิง 14 ปี),เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ (จากกีฬาวอลเลย์บอล หญิง 16 ปี, เปตอง ชายเดียว 12 ปี และหมากฮอส หญิง 12 ปี) รวมจำนวน 7 เหรียญ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 17 ของประเทศ จากจำนวน อปท. ทั้งสิ้น 229 แห่ง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำรายการ MMM Magazine Onair ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนท่านคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยกองสวัสดิการและสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำรายการ MMM Magazine Onair ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2561” โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 16.55-17.20 น.

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 67 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content