เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในวันที่ 5 ม.ค. 61 ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย คุณแม่วันทา ตะติยะก้านตง อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 340 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง (ชุมชนวัดเวฬุวัน), คุณแม่แจ้ง บุตรทอง อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 271 หมู่ 3 ต.รอบเมือง (ชุมชนมั่นคงพัฒนา) และคุณพ่อณรงค์ อาจเดช 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 14/1 ซอย 4 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง (ชุมชนจันทร์เกษม) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2561

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมือง นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารร่วมอวยพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลไม้ ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้มอบเหรียญที่ระลึกให้แก่ หัวหน้าส่วนบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลทุกคนอีกด้วย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในวันที่ 3 ม.ค. 61 ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย คุณแม่จำเนียร แสงอรัญ อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 25 ซอย 9 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง (ชุมชนวัดบึง), คุณแม่โจม คำมะณีอายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 16 ซอย 3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง (ชุมชนท่านคร) และคุณแม่กองศรี พลเยี่ยม 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 20 ซอยวัดราษฎรอุทิศ ถ.ปัทมนนท์ ต.ในเมือง (ชุมชนราษฎรอุทิศ) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมกราคม 2561

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 45 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content