เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มายังโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มายังโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน พร้อมทั้งอ่านสาส์น ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยก่อนระเบียบวาระการประชุม นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าพบปะพูดคุยกาลนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ในกิจกรรมประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า, โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร, โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ, โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน, โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม และโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ และโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ รางวัลระดับดี ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่ทองคำ รัตนจันทร์ อายุ 92 ปี ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่ทองคำ รัตนจันทร์ อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 7 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ชุมชนโรงพยาบาล) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และร่วมลอยประทีปพระราชทานฯ พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง ชุด “เล่าขานตำนานเมือง ลือเรื่องสาเกตนคร” ต่อด้วยมินิคอนเสิร์ต จาก มิกค์ ทองระย้า และเต๋า ภูศิลป์ ทั้งนี้ ผลการประกวด “กระทงประทีปใหญ่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีศึกษา และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และผลการประกวด “กระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสมบูรณ์ พันธุ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาการอาชีพร้อยเอ็ด รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสตรีศึกษาและโรงเรียนจตุรพิมานรัชดาภิเษก

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 106 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content