พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู, คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นางอุไร โคคำลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจำนวน 50 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ประจำปี 2561 ก่อนออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดมุกดาหาร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่นกว่า 250 คน ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ภายในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ ต้นกัณฑ์หลอนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ยอดรวมจำนวน 18,760 บาท

การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมสี่มิติ ชุด "อภิญญามหาบารมี พระเวสสันดรชาดก" วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมสี่มิติ ชุด "อภิญญามหาบารมี พระเวสสันดรชาดก" ที่ทำการแสดงเป็นวันที่สอง พร้อมร่วมการแสดงสุดยอดโชว์คุณภาพ จากเจ้าชายลูกทุ่ง “ก๊อท จักรพันธ์” ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนรินทร์ร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 29 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content