ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมคณะ เข้าพบ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด Mr.He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมคณะ เข้าพบ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และดร.นุชากร มาศฉมาดลรองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และได้ถือโอกาสอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 อีกด้วย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนระเบียบวาระการประชุม รับโอนย้าย พนักงานครูเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 5 ราย

**ขยายเวลา** เปิดรับสมัครวงดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 6"

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักการศึกษาจัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 6" โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ เวทีกลางแจ้งลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ร้อยเอ็ด โดยแบ่งการประกวด 2 รุ่น ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 2. ระดับอายุไม่เกิน 20 ปี (อายุระหว่าง 16 - 20 ปี) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (สำหรับวงดนตรีที่ไม่ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะได้รับรางวัลสมนาคุณ วงละ 1,000 บาท) โหลดใบสมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/ZRNLKy หมายเหตุ การสมัคร ส่ง CD ที่เป็น DEMO ต้องส่งมาทั้งหมด 2 เพลง เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง ซึ่ง คณะกรรมการจะคัดเลือกจาก DEMO ให้เหลือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 วง และระดับอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 12 วง และ จะประกาศรายชื่อวงที่ผ่านการคัดเลือกทาง เฟซบุ๊คเพจสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเฟซบุ๊คเพจพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สำนักการศึกษา (ชั้น 2) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร.043-511222 ต่อ 132 ในวันเวลาราชการ *

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กำหนดเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2561

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สามารถติดต่อขอยื่นแบบฯ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561
- ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท5) ภายในเดือน มกราคม 2561
- ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือน มีนาคม 2561
“ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง”

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 48 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content