เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร พร้อมร่วมกิจกรรมบริหารร่างกายระหว่างการประชุม โดยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการประชุม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมโครงการ “กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0" (Sports for all 4.0)

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร นำพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต “กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sports for all 4.0) โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พี่น้องประชาชน เยาวชน ร่วมออกกำลังกายกันอย่างพร้อมเพรียงอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณพ่อบุญช่วย ทองดี อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 169/6 ถ.ผดุงพานิช (ชุมชนวัดคุ้ม) และคุณแม่ทองม้วน วินทชัย อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 32/3 ถ.เสนาเริ่มคิด (ชุมชนวัดเหนือ) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมีนาคม 2561

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 29 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content