เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม กาลนี้ ผู้ว่าราชการฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายประดิษฐ์ ฤทธมนตรี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหารือกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด หาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จ.ร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี ในฐานะประธานสันติบาตเทศบาล พร้อมด้วย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะเลขานุการสันติบาตเทศบาล เข้าร่วมประชุมหารือกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12 “โพนทองเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ตามเดิม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำ พ.ต.ท.ธนพงษ์ บุตรพรม หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และควบคุมสั่งการกล้องวงจรปิด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาเพื่อวางระบบเชื่อมต่อเครือข่าย ส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่องของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ประจำปี 2560 “หนองหญ้าม้าเกมส์ ครั้งที่ 11”

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ประจำปี 2560 “หนองหญ้าม้าเกมส์ ครั้งที่ 11” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีชมพู และสีเหลือง โดยใช้กีฬาในการแข่งขันเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ทั้งนี้มีผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 109 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content