เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี) โดยมี พระปริยัตรธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) วัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อาสาสมัครที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและสังคมด้วยดีตลอดมา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งก่อนระเบียบวาระการประชุม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมอบโล่และป้ายประกาศเกียรติคุณ การประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง ปีที่ 11 โดย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนจันทร์เกษม, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนวัดเวฬุวัน, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชุมชน บ.ข.ส., รางวัลชเชย ได้แก่ ชุมชนโรงพยาบาล, ชุมชนศรีอุดม, ชุมชนท่านคร และรางวัลสุดยอดซอยชวัญใจมหาชน ได้แก่ ชุมชนจันทร์เกษม

การแข่งขัน “กีฬาวันเทศบาล” ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 61

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขัน “กีฬาวันเทศบาล” ประจำปี 2561 โดยวันนี้ได้ทำการแข่งขันฟุตบอล 9 คน จำนาน 2 คู่ ผลปรากฎว่า คู่แรก กองช่าง ชนะ โรงเรียน ท.1 – ท.4 ด้วยสกอร์ 4 ต่อ 2 คู่ที่สอง กองวิชาการฯ/สวัสดิการฯ/โรงรับจำนำ ชนะ สำนักการศึกษา ด้วยสกอร์ 7 ต่อ 1

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณพ่อเสาร์ สอนสนาม อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 6 ซอย 25 ถ.รณชัยชาญยุทธ (ชุมชนศรีอุดม) และคุณแม่เย็นจิต เข็มจริยา อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 118-120-122 ถ.รณชัยชาญยุทธ (ชุมชนโรงพยาบาล) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนมีนาคม 2561

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 30 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content