เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวของ นายพรคิด สมบูรณ์, นายศิริ ศิริโวหาร และนายบุญเกิด ภูมาศ โดยเบื้องต้นกองสวัสดิการสังคมได้มีการให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดสรรที่พักชั่วคราวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุแล้ว ณ ชุมชนมั่นคงพัฒนา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ แก่นิสิตจากสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนางานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และนายนิติกร ทองกุล สถาปนิกปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองร้อยเอ็ด ทั้งในด้านวิสัยทัศน์และโครงการการพัฒนาในเขตเมือง รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดในอนาคค ให้แก่นิสิตจากสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นทที่ศึกษารายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้ารับฟังบรรยายทั้งสิ้น 55 คน ซึ่งในช่วงบ่ายยังได้มีการลงศึกษาดูงานพื้นที่จริงต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561”

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน/ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561”

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขาธิการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 47 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content