เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวของ นางสาวสุจิตรา ไชยหาญ ชุมชนศรีอุดม หลังคาบ้านเสียหายทั้งหลัง และนายประเสริฐ ตรีพงษ์ ชุมชนท่านคร กระเบื้องหลังคาบ้าน และฝ้าเพดานได้รับความเสียหาย

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนเมษายน 2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย คุณแม่เนตร วารี อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 557/4 ถ.ผดุงพานิช (ชุมชนพระอารามหลวง), คุณพ่อเต็ม พุฒพิมพ์ อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 119 ถ.ผดุงพานิช (ชุมชนวัดเหนือ) และคุณแม่ประมวล รักสัตย์ อายุ 90 ปี ณ บ้านเลขที่ 1/5 ถ.กองพล 10 (ชุมชน บ.ข.ส.) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนเมษายน 2561

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี)

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี, 25 ปี และ 30 ปี ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ทั้ง 3 เขต และพบปะกล่าวให้โอวาท เพื่อกำลังใจให้แก่อาสาสมัคร ที่ได้ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นเตือน และส่งเสริมชักชวนให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 29 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content