การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 “ปทุมเกมส์ ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 “ปทุมเกมส์ ครั้งที่ 3” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล โดยในการจัดการแข่งขันได้แบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว สีชมพู และสีเหลือง โดยใช้กีฬาในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้มีผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนระเบียบวาระการประชุมนายกฯมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นางสาวบุตรดี สารจันทร์ ที่อุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนปัทมานนท์ ซอย 9, ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสายป่าน ศรีสุมิ่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน ดังนี้ เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ (จากกีฬาวอลเลย์บอล ชาย 12 ปี, เซปักตระกร้อ หญิง 12 ปี และวอลเลย์บอลชายหาด ชาย 16 ปี), เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ (จากกีฬาเซปักตระกร้อ หญิง 14 ปี),เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ (จากกีฬาวอลเลย์บอล หญิง 16 ปี, เปตอง ชายเดียว 12 ปี และหมากฮอส หญิง 12 ปี) รวมจำนวน 7 เหรียญ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 17 ของประเทศ จากจำนวน อปท. ทั้งสิ้น 229 แห่ง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำรายการ MMM Magazine Onair ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนท่านคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยกองสวัสดิการและสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำรายการ MMM Magazine Onair ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2561” โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 16.55-17.20 น.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 113 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content