เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิด โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย 2561 ชุมชนวัดบึงพระลานชัย

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน วัดบึงพระลานชัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย 2561 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ รวมไปถึงการเลี้ยงลูกให้เหมาะสมตามวัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้เกี่ยวข้องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตัวแทน อสม. จากทั้ง 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมกับชุมชน ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ และ อสม. ร่วมลงพื้นที่กว่า 120 คน

การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “101 Blind Music 2018” รายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “101 Blind Music 2018” รายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 329-2-10337-8 หรือบริจาคด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-512989

โครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย พิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สังกัดสรรพากรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 81 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content