ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด "การอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข"

วันที่28ต.ค.58เวลา09.00น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด "การอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข" เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดิน "ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณสองข้างถนนโครงการผังเมือง..

วันที่28ต.ค.58 เวลา09.30 น. นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดิน "ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณสองข้างถนนโครงการผังเมืองรวม สาย ค 4 " ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่23ต.ค.58เวลา08.00น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/หัวหน้าฝ่ายงาน/พนักงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 33 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content