การประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 3 พ.ย. 58 เวลา14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2558 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยมีศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง/อบต.รอบเมือง/อบต.ดงลาน/อบต.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประชุมเพื่อรับฟังรายงานการ เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานประเพณี "สมมานำ้คืนเพ็ง 58

วันที่2พ.ย.58เวลา14.00น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานการ เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดงานประเพณี "สมมานำ้คืนเพ็ง 58 โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการจับสลากรายชื่อวัดสำหรับทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

วันที่2พ.ย.58เวลา10.00น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการจับสลากรายชื่อวัดสำหรับทอดถวายกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 9 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการ"สวัสดีประชากรอาวุโส" ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน คือ คุณแม่นา สุรินทร์ อายุ 92 ปี ชุมชนจันทร์เกษม

วันที่2พ.ย.58เวลา09.00น นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/หัวหน้าฝ่ายงาน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยใน โครงการ"สวัสดีประชากรอาวุโส" ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน คือ คุณแม่นา สุรินทร์ อายุ 92 ปี ชุมชนจันทร์เกษม

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 60 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content