โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้พบป่ะผู้สูงอายุ "โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ปีงบประมาณ 2559 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถวายสักการะอนุสาวรีย์พระขัตติยะวงษา(ทน)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 นนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/หัวหน้าฝ่ายงาน/พนักงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ถวายสักการะอนุสาวรีย์พระขัตติยะวงษา(ทน) ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกสายน้ำผึ้ง

รับถ้วยรางวัลพระราชทานกระทงประทีปใหญ่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 พฤศจิกายายน 2558 เวลา 09.00 น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับถ้วยรางวัลพระราชทานกระทงประทีปใหญ่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คืนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 28 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content