เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งบัดนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงมีมติให้มีการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยจะจัดเก็บพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ณ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) และจะจัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ พระโกศเปล่า และถุงบรรจุเถ้าเปล่า ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิด “งานเทศกาลข้าวใหม่” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิด “งานเทศกาลข้าวใหม่” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนาธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่เพิ่ม จิตสงบ อายุ 92 ปี

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนบริหารงาน, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่เพิ่ม จิตสงบ อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 13 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ชุมชนรอบเมือง) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนธันวาคม 2560

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 66 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content