เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายนพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อม หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายนพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจำนวน 160 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อนออกเดินทางเพื่อเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, คณะกรรมการชุมชน, หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางในการจัดงานจากผู้บริหาร ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 เมษายน 2561 ประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, การประกวดผู้สูงอายุ , การประกวดอาหารอีสาน, การแข่งขันชกมวยบึงพลาญชัย ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรอบเมือง พร้อมชมคอนเสิร์ตพิเศษจาก “ก้อง ห้วยไร่”

พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อปพร. และเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทา

วันพุธที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการฯ, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อปพร. และเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ตามนโยบายเชิงรุก ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ผู้เข้ารับการฝึก มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางทฤษฏี และปฏิบัติ ให้เกิดความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การเข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องปลอดภัย และยังถือเป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทางหนึ่ง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนระเบียบวาระการประชุม ได้มีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 โดยการรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ, มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้าน น่ามอง ปีที่ 11 รอบแรก, มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและสอบแข่งขันต่างๆ, มอบใบประกาศตามโครงการปรับลดการใช้พลังงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และรับโอนย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สำนักการศึกษา

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 14 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content