การแข่งขันกีฬาใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2561 ผลปรากฎว่า การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ชนะเลิศ ได้แก่ สำนักปลัด/ป้องกัน, การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน, การแข่งขันกีฬาเปตอง ชนะเลิศ ได้แก่ กองคลัง สำหรับการแข่งกีฬา “วีไอพี” ทำการแข่งขันฟุตบอลชาย 9 คน โดยผลปรากฎว่า ทีมผู้บริหารสถานศึกษา ชนะ ทีมผู้บริหารเทศบาล และการแข่งขันเปตองหญิง ผลปรากฎว่า ทีมผู้บริหารสถานศึกษา ชนะ ทีมผู้บริหารเทศบาล

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (ประธานฝ่ายสงฆ์) ต่อด้วยการสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ศาลพระภูมิเจ้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดเวทีประชาคมชุมชนเมือง เพื่อร่างแผนฯ 4 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชาคมอย่างเนืองแน่น เพื่อระดมความคิดเห็นในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจตอบ ร่วมรับประโยชน์ หารือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา ตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องจากประชาคมเมือง

การแข่งขัน “กีฬาวันเทศบาล” ประจำปี 2561 รอบรองชนะเลิศ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2561 “รอบรองชนะเลิศ” ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ทำการแข่งขัน 2 คู่ ผลปรากฎว่า คู่แรก งานเทศกิจ/กองคลัง ชนะ สำนักการศึกษา ด้วยสกอร์ 4 ต่อ 0 คู่ที่สอง สำนักปลัด/งานป้องกัน ชนะ กองวิชาการฯ/สวัสดิการฯ/โรงรับจำนำ ด้วยสกอร์ 3 ต่อ 0, การแข่งขันเปตอง ทำการแข่งขัน 2 คู่ คู่แรก กองสาธารณสุข แพ้ ท.6 ด้วยสกอร์ 3 ต่อ 11 คู่ที่สอง งานเทศกิจ/กองคลัง ชนะ ท.5 ด้วยสกอร์ 11 ต่อ 4 และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 2 คู่ ผลปรากฎว่า คู่แรก กองช่าง ชนะ กองสาธารณสุข และ คู่ที่ 2 ท.5 แพ้ ท.6 โดยรอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 42 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content