เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงาน ห้วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา “101 เกมส์” ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายกฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่เก็บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้แล้วส่งคืนเจ้าของ, นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนกีฬา, นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีการนำเสนอโครงการจำนวน 41 โครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ภายในโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2560 โดยมีโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดเทศบาลส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยรองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน "คนดีเวฬุวันเกมส์" ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "คนดีเวฬุวันเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางธนิตา กุลสุวรรณ (ผู้อำนวยการฯ) เป็นประธานอำนวยการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬา ประกอบไปด้วยกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และเกม ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์, ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โดยมี นางธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะกรรมการและผู้ปกครองชมการแสดงผลงานนักเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดงานสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมือง นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบเหรียญที่ระลึกให้กับพนักงานในสังกัดเทศบาลทุกคน โดยมีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี มอบกระเช้าผลไม้และรับเค้กจากท่านนายกฯ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และรับคำอวยพร จาก นายกฤช โคตรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, นายไพรวัลย์ จันทรสิทธิผล อัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด, นายนพพร จันทรถง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานในสังกัดเทศบาลฯ, ส่วนราชการ, สถานศึกษา, หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครภูเก็ตเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำก่อนเดินทางกลับ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครภูเก็ต ที่เดินทางมาร่วมในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก่อนจะเดินทางกลับจังหวัดภูเก็ตในเวลาต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อปท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์"

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำทีมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมการซ้อมใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคมนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 46 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content