เทศบาลฯ เปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองร้อยเอ็ด (อสม) ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม วิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองร้อยเอ็ด (อสม) ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 10

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ วัดบึงพระลานชัย ดร.ประวิทย์ โอวาทกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับพนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน พสกนิกรชาวร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 2559

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามถวายอาลัยพร้อมกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (วัดเหนือ)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีรองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ด้านความโปร่งใส่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (OSS) นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายพิเชฐ สุขเพสน์ ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยได้มีการยืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลานาน 9 นาที ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระว่าด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 (ประชุมเมื่อ 29 กันยายนที่ผ่านมา) มีญัตติขอความยินยอมซื้อที่ดิน และญัตติขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อที่ดินใช้ในกิจการของเทศบาล โดยผลการประชุมปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ และคณะผู้บริหารเสนอในที่ประชุมสภาฯ ทุกญัตติ การประชุมในวันนี้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การรับโอนพนักงาน นางสาวรุ่งทิพย์ กิจพฤกษ์ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุขฯ และนางสาวธารารัตน์ มิตรอุดม มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองช่าง และการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน นายณรงค์ ทวีสาร ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และทำความสะอาด สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมจัดงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลฯ/ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมร่างแนวทางโครงงานการจัดกิจกรรมรวมใจ "พระประทีปสถิตฟ้า พระมหากรุณาธิคุณสถิตใจชาวร้อยเอ็ดนิจนิรันดร์" ในงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมติที่ประชุมสรุปว่าให้มีการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่18 ขึ้น โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยขบวนแห่ทั้ง 11 หัวเมือง นอกจากนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณรับพระราชทาน พระประทีปพระราชทานส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานให้มาร่วมลอยกระทงกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ด แต่จะงดการประกวดทุกประเภท

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 16 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวประกวดราคา

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click