โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา" ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมพิจารณารายละเอียดขอบเขตของงาน โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล (Smart City)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , คณะผู้อำนวยการจาก ทุกกอง หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายละเอียดขอบเขตของงาน โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ ชุมชนวัดเวฬุวัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์ "โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์" ณ ชุมชนวัดเวฬุวัน

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หจก.ตั้งเกียรติเจริญ (พรชัยแก๊ส บายพาส อ.จตุรฯ) นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล โดยมีศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, อบต.เหนือเมือง, อบต.รอบเมือง, อบต.ดงลาน และ อบต.ขอนแก่น ร่วมฝึกซ้อมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้เหตุการณ์สมมุติเกิดเหตุรถยนต์ชนท่อส่งแก๊สรั่วไหลในบริเวณสถานีบริการ พนักงานแจ้งเจ้าหน้าที่ อพยพผู้คนและระงับเหตุ โดยการฉีดน้ำระงับ แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงใช้โฟมในการควบคุมเพลิงทำให้มีผู้บาดเจ็บหนัก 3 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ทีมกู้ชีพลพเลียงผู้บาดเจ็บส่ง รพ. ร้อยเอ็ด หลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยดับเพลิงรายงานเหตุการณ์ ความเสียหายแก่ ผอ.ดับเพลิง (นายกฯ บรรจง) เป็นอันสิ้นสุดการฝึกซ้อม

การอบรมโครงการเพศวิถีรอบด้านเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพศวิถีรอบด้านเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 แห่ง และแกนนำนักเรียน เข้ารับฟังความรู้เรื่องโรคติดต่อในเพศสัมพันธ์ จาก นพ.กิติโชติ หิรันมิตรนาคร จากกลุ่มงานสูตินารีเวช และทีมวิทยากรจาก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, คลินิกวัยใส ในกิจกรรมเจาะใจ รพ.ร้อยเอ็ด และ รพ.กรุงเทพจุรีเวช

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 "101 เกมส์"

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 "101 เกมส์" โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมวิชาการต่อเนื่องนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย "101 เกมส์" ครั้งที่ 3/2559

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะประธานการประชุม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 "101 เกมส์" ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การนำของ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร ชุมชน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก “เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น” ด้านการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาองค์กร และชุมชนในด้านการจัดระเบียบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน กาลนี้ นายกฯบรรจง เป็นวิทยากรในการบรรยายด้วยตัวเอง ณ โรงแรมสาเกตนคร

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 23 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click