เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน นั่งเป็นประธานในการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2557 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ ฝ่าย/ งานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน ในเขตเทศบาล โดยจะจัดสรรและพิจารณาในเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก

กองช่างออกตรวจงานถนนลำห้วยเหนือช่วงที่ 2

เมื่อวันที่ 2๘ กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การนำทีม ของผู้บริหารแนวคิดใหม่ ทำงานเชิงรุกใส่ใจประชาชน นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง ถนนลำห้วยเหนือ ช่วงที่ ๒ อย่างเข้มแข็ง และตรวจงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ที่ถนนเพลินจิต ซอย ๔ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวกและปลอดภัย

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง

ลิงค์น่าสนใจ


ดู TV Online
ฟังเพลง Online
ศูนย์รวมเทคโนโลยี

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Who's online

There are currently 0 users and 38 guests online.

Syndicate

Syndicate content