โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้พบปะผู้สูงอายุ "โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด" ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งที่ 1/2559

วันที่7มี.ค.59เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

โครงการอบรม ผู้ประกอบการจำหน่าย เนื้อสัตว์

วันที่ 7มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ประธานในโครงการอบรม ผู้ประกอบการจำหน่าย เนื้อสัตว์ ตามโครงการพัฒนาสถานที่ จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองพัทยา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองพัทยา วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นำผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้ง 8 แห่ง กอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เมืองพัทยา

ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 4มี.ค.59 เวลา13.00น. ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม นำไปบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม และท่านรองนายกฯ เป็นผู้แทนเทศบาลร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการ รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการตามมาตรา 23(1) และร่วมการสัมมนาชี้แจงขั้นตอนการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(RDF)และปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมหารือเพื่อกำหนดเครื่องมือและกลไกการผลักดันยุทธศาสตร์และการร่างผังการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันที่29กุมภาพันธ์2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อกำหนดเครื่องมือและกลไกการผลักดันยุทธศาสตร์และการร่างผังการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การอบรมวิชาการต่อเนื่อง (นิเทศ อสม.) เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่25ก.พ.59 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง (นิเทศ อสม.) เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

วันที่24ก.พ.59 เวลา14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 32 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click