เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อปท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์"

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี นำทีมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมการซ้อมใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคมนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2559

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬา 101 เกมส์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยสำนักการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา "101 เกมส์"

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "101 เกมส์" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมี โค้ช, ผู้ตัดสิน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชน กาลนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วย รองฯ นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต,ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี นำทีม ชุดที่ 1 ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกอง, พนักงานกองช่าง, กองคลัง และกองวิชาการฯ ร่วมทำความสะอาดถนนโดยเริ่มต้นจาก สะพานเทศบาล 1 จนถึงสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาล พ่อค้า และประชาชน ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน และรับรางวัลสำนักทะเบียน, บุคคลากรดีเด่นทางการทะเบียน พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำนักทะเบียนดีเด่นและบุคคลากรดีเด่นทางการทะเบียน พ.ศ. 2559 ให้กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ชนะเลิศในโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดี ที่กรมการปกครองกำหนดขึ้น โดยปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในส่วนของสำนักทะเบียนดีเด่น-บุคลากรดีเด่น และนักจัดการทะเบียนฯ นางอัญชลี เวียงสมุทร เข้ารับรางวัลในลำดับต่อมา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยกองสาธารณสุขฯ จัดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง นิเทศงาน อสม. ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมวิชาการต่อเนื่องและนิเทศงาน อสม. โดยมี ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เปิดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และติดตามผลการดำเนินงาน เช้านี้นายสัตวแพทย์ปิยวัชร์ ศรีประสิทธิ์ แจ้งตารางการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2560 ในเดือน ม.ค. - ก.พ. พร้อมการบรรยายให้ความรู้เรื่องแพทย์ทางเลือกด้วยการฝังเข็มโดย นพ.อรรณพ รัตนวรรณชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ นอกจากนี้ ศูนย์แพทย์ กกต. ในเครือ รพ.ร้อยเอ็ดได้มาให้บริการวัดรอบเอวและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับ อสม.

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้กับปลัดเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับปลัดเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในฐานะเลขานุการสันติบาตเทศบาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยปลัดเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล, ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และพนักงานในสังกัดเทศบาล ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ในการจัดกิจกรรม รวมพลังในการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 12 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
ปิด
Click