เทศบาลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาด U21 เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารงานกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในรายการ "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันพุธที่ 15 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, คณะกรรมการชุมชน, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารและแนวทางในการจัดงาน ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 25560 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, การประกวดผู้สูงอายุ , การประกวดอาหารอีสาน, การแข่งขันชกมวยบึงพลาญชัย และร่วมชมขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรอบเมือง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

งานแถลงข่าว โครงการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานแถลงข่าวตามโครงการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการปลูกต้นไม้ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด ใบจองต้นอินทนิลบก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์บุญผะเหวด ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ร่วมขบวนรำกลองยาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์บุญผะเหวด ประจำปี 2560 ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง (โดรน) พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมในการถ่ายทำครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมเพื่อรับมอบงานเบื้องต้นในโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารทุกสำนัก/กอง ร่วมการประชุมเพื่อรับมอบงานเบื้องต้น งวดที่ 1 จากทั้งหมด 4 งวด ในโครงการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำร่อง โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค ครั้งที่ 5" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัล ในการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค ครั้งที่ 5" โดยมี ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจวงดนตรีที่เข้าทำการแข่งขันความสามารถทางดนตรี สำหรับคืนนี้เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งทีมที่คว้ารางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ วง ลูกชายหล้า, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ วงเด็กวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ The Focus band ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" เป็นวันที่สอง

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" เป็นวันที่สอง ได้รับเกียรติจาก ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู และนักเรียน ในสังกัดเทศบาล ร่วมชมการแข่งขัน ซึ่งในวันนี้เป็นการประกวดในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบแรก โดยมีวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ วง Signature, The Slow Hand, The #59 และโตนโพนแลนด์ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5"

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ เปิดการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 5" อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน ครู และนักเรียน ในสังกัดเทศบาล ร่วมในพิธีเปิด โดยมีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายสุเวช ชัยทองดี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และทำการประกวดในรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบแรก ณ เวทีกลางแจ้ง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงาน ห้วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา “101 เกมส์” ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายกฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่เก็บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้แล้วส่งคืนเจ้าของ, นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนกีฬา, นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 49 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content