สำนักการศึกษาเฟ้นหานักเรียนที่มีความรู้ทักษะทางด้านวิชาการเป็นเลิศเพื่อเข้าแข่งขันในโครงการคนเก่งของท้องถิ่นระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวอวยพรพร้อมให้กำลังใจกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก่อนเริ่มการทดสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนเพื่อเฟ้นหาผู้มีองค์ความรู้ทักษะทางด้านวิชาการเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าแข่งขันในโครงการคนเก่งของท้องถิ่นระดับประเทศต่อไป

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2559)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี, นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "๑๐๑ เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2559) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทั้งในด้านของเพลง "ร้อยเอ็ดเกมส์" ที่จะใช้ในการแข่งขัน, พิธีเชิญ/มอบเหรียญรางวัล, เสื้อ/ของที่ระลึก, มาสคอตของแต่ละประเภทกีฬา, ที่พัก, กรรมการตัดสินกีฬา, สนามการแข่งขันกีฑา-บาสเกตบอล-หมากรุก, การจัดทำเว็บไซต์/ประมวลผลการแข่งขัน, งานเลี้ยงรับรองและพิธีเปิดให้ได้มาตรฐานสากล, การประมวลภาพการแข่งขันเผยแพร่ผ่านจอ LED เวทีกลางหน้าบึงพลาญชัย รวมไปถึงการวางแผนเพื่อหาแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลแบบนับถอยหลังและการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความพร้อมก่อนการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อหารือแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิตย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, รองปลัดเทศบาลฯ และผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย/งาน ให้การต้อนรับ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานแนวคูเมืองกำแพงเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการดำเนินงานออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานที่สำคัญให้คงสภาพความงดงามไว้เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และร่วมงานการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมงานการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.)โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกับ 5 จังหวัดรอบพื้นที่ทุ่งกุลา ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และช่วงบ่ายได้เดินทางไปร่วม"โครงการปลูกต้นไม้พื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย"เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหา 2559 ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมอบรมพัฒนาพนักงานรักษาความสะอาดและพนักงานเก็บขนมูลฝอยกับโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาพนักงานรักษาความสะอาดและพนักงานเก็บขนมูลฝอยกับโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และบริษัทมาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะผู้บริหาร เปิดห้องประชุมสุนทรเทพ จัดแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และบริษัทมาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์กีฬา - ชุดกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนเงินสดและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับเด็กและเยาวชนในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้ชื่อ “๑๐๑ เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายพิเชฐ สุขเพสน์ ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ตามระเบียบวาระว่าด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ประชุมเมื่อ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา) มีญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 และญัตติขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยผลการประชุมปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ และคณะผู้บริหารเสนอในที่ประชุมสภาฯ ทุกญัตติ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มอบเงินสมทบโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อมอบเงินบริจาคสมทบโครงการปลูกต้นไม้พื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ในโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 25 ต้น เป็นเงิน 125,000 บาท และสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะนายกเทศมนตรีจังหวัดร้อยเอ็ด 73 แห่ง ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบโครงการฯ จำนวน 73 ต้น เป็นเงิน 365,000 บาท โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการผู้ทุพลภาพและผู้สูงอายุกับการเข้าถึงบริการของรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการผู้ทุพลภาพและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยญาติหรือผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้พิการเป็นเครือข่ายในการติดต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับชุมชนในการฟื้นฟูผู้พิการให้ผู้พิการเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการอีกทางหนึ่ง โดยภายในโครงการได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดย นางนิภาพร เวฬุนารักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด, ความรู้เรื่องการฟื้นฟูผู้พิการเพื่อลดข้อติดแข็ง/การออกกำลังกายด้วยยางยืด โดย นายณัฐวรรธน์ สันติวงศ์ไพบูลย์ และนางสาวศศิวิมล โสภาวนัส นักกายภาพบำบัด และความรู้ด้านการดูแลด้านยาในผู้ป่วยเรื้อรัง โดย ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 46 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click