เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับมอบเก้าอี้เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ชาวร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริทน์ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี รับมอบเก้าอี้จาก นายอรุณชัย ชัยคณารักษ์กูล ประธานกรรมการ บริษัท C.K.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด (The Pizza Company 1112 & Swensen's & DQ สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดและบิ๊กซีร้อยเอ็ด ) จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ชาวร้อยเอ็ด โดยบริเวณรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมสำรวจความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมสำรวจความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารและแนวทางในการจัดงาน โดยงานประเพณี “สงกรานต์@ร้อยเอ็ด” ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ ถนนข้าวหอมมะลิ (บึงพลาญชัย)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดโครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ เพื่อการเป็นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่ ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ เพื่อการเป็นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่ หัวข้อ "การรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” ปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวันนี้มีการให้ความรู้และตรวจสมรรถภาพปอดและวัดปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1, เครือข่ายประชาคมงดเหล้าบุหรี่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ สสจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีพนักงานฯ เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 110 คน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานฯ ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (กล่าวให้โอวาท) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู ในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ โดย ผู้แทนของ ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล และนายประสิทธิ์ ธนานันต์ จำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี เพื่อเป็นรางวัลและเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560

วันพุธที่ 22 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าพระพุทธโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธิต. กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าส่วนการงาน, คณะกรรมการชุมชน และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการแถลงข่าว ภายใต้แนวคิด "การแถลงข่าวแบบมีชีวิต" จึงมีการจำลองขบวนแห่ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจริงในงานประเพณี ซึ่งประกอบไปด้วย “ขบวนครกัณฑ์” นำโดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าฯ, “ขบวนแห่ข้าวพันก้อน” นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกฯ อบจ., “ขบวนฟังเทศมหาชาติ” นำโดย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกฯ และทั้งหมดยังได้ร่วมกัน “แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน” ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมทำข้าวปุ้นและรับประทานข้าวปุ้นร่วมกัน นอกจากนี้ ประธานสภาวัฒนธรรม ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ยังได้นำภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบูรพาภิราม ที่ดำเนินการเขียนภาพโดย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มาให้ชมเป็นบางส่วนอีกด้วย ขอเชิญชวนมาสัมผัสและเรียนรู้ประเพณี วีถีอีสาน มาฟังเทศน์มหาชาติในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560

เทศบาลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาด U21 เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนบริหารงานกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในรายการ "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันพุธที่ 15 กุมภาพพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, คณะกรรมการชุมชน, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บริหารและแนวทางในการจัดงาน ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 25560 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, การประกวดผู้สูงอายุ , การประกวดอาหารอีสาน, การแข่งขันชกมวยบึงพลาญชัย และร่วมชมขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรอบเมือง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 94 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
เธ›เธดเธ”
Clickอ่านรายละเอียด