เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายกษิดิศ อาชวคุณ ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการ เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา

วันที่ 19 พ.ค. 59 เวลา 09.10 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายกษิดิศ อาชวคุณ ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการ เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เนื่องในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเปิดเวทีชาวบ้านพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

"โครงการหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์" ปีงบประมาณ 2559 ณ ชุมชนศิริมงคลศาลาและชุมชนพระอารามหลวง

วันที่18พฤษภาคม2559 เวลา 14.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมหน่วยสาธารณสุข "โครงการหน่วยสาธารณสุขสัมพันธ์" ปีงบประมาณ 2559 ณ ชุมชนศิริมงคลศาลาและชุมชนพระอารามหลวง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ" ปีงบประมาณ 2559

วันที่17พฤษภาคม2559 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ" ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโสในเขตเทศบาลฯ คุณยายอุไรรัตน์ ติรณะรัต อายุ 93 ปี

ร้อยเอ็ด...เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสในเขตเทศบาลฯ วันนี้(16 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.10 น.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัยในโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559

วันที่13 พฤษภาคม2559 เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานการประชุมฯณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและนายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หน้าสถานธนานุบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 11 พ.ค. 2559

วันที่ 11พ.ค. 2559 เวลา 09.00น. ดร.วัฒนพง ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพบปะผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันนี้มีการถ่ายทอดการจัดทำบายศรีแบบโบราณให้กับผู้สูงอายุ

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ในวันที่ 11 พ.ค.59เวลา 07.00น.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ในวันที่ 11 พ.ค.59เวลา 07.00น. ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในส่วนของเทศบาล ดร.นุชากร มาศฉมาดล ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลพี่น้องประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงอย่างเนืองแน่น พร้อมใจถวายเครื่องบวงสรวง และชมการร่ายรำถวายเจ้าพ่อ

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค.59 วันนี้เวลา 18.00น.

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค.59 วันนี้เวลา 18.00น. ภายใต้การนำของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.นุชากร มาศฉมาดล นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต และ ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลพี่น้องประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว อย่างเนืองแน่

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click