ข่าวประชาสัมพันธ์

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ประจำปี 2560 “หนองหญ้าม้าเกมส์ ครั้งที่ 11” 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
การประชุมใหญ่ประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณ 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ประจำปี 2560 “เวฬุวันเกมส์ ครั้งที่ 10” 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
นางสาวอารียา แสนสุริยวงศ์ ในฐานะธิดาสาเกตนคร ประจำปี 2560 เข้าพบคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มายังโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย คุณแม่ทองคำ รัตนจันทร์ อายุ 92 ปี ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมชมการประกวดธิดาสาเกตนคร ในงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 0 24 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 67 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content