ประกาศเทศบาล

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรณชัยชายยุทธ ซอย15 แยก5 0 3 days 14 hours ago
by Administrator
n/a
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน2561 0 4 weeks 3 days ago
by Administrator
n/a
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 6/2561 0 4 weeks 3 days ago
by Administrator
n/a
รายงานการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 0 4 weeks 3 days ago
by Administrator
n/a
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15/06/61) 0 5 weeks 1 day ago
by Administrator
n/a
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 0 5 weeks 5 days ago
by Administrator
n/a
รายงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 0 6 weeks 1 day ago
by Administrator
n/a
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ2560 0 7 weeks 5 days ago
by Administrator
n/a
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 0 8 weeks 2 days ago
by Administrator
n/a
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร (กรณีพิเศษ) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ...(16/05/61) 0 9 weeks 3 days ago
by Administrator
n/a
Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 45 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content