ผลงานทางวิชาการ

Topicsort iconRepliesCreatedLast reply
การประเมินโครงการธนาคาร 3Rs ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การรักษ์โลกของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด (24/03/54) 0 6 years 48 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...(07/04/54) 0 6 years 46 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาชุดสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน 0 50 weeks 3 days ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยเชิงพหุของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (09/02/54) 0 7 years 2 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูและ...(24/03/54) 0 6 years 48 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับนักเรียน...(10/09/58) 0 2 years 23 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเรื่องการเล่นวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา...(07/04/54) 0 6 years 46 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...(01/04/54) 0 6 years 47 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย... (24/03/54) 0 6 years 48 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานพื้นบ้านเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 years 49 weeks ago
by Administrator
n/a
Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 73 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content