ผลงานทางวิชาการ

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย... (29/12/53) 0 7 years 29 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยเชิงพหุของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (09/02/54) 0 7 years 23 weeks ago
by Administrator
n/a
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดถิ่นฐานเมืองร้อยเอ็ด...(02/03/54) 0 7 years 20 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย... (24/03/54) 0 7 years 17 weeks ago
by Administrator
n/a
การประเมินโครงการธนาคาร 3Rs ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การรักษ์โลกของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด (24/03/54) 0 7 years 17 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูและ...(24/03/54) 0 7 years 17 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือนิทานพื้นบ้านสู่คุณธรรมพื้นฐานในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...(31/03/54) 0 7 years 16 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...(01/04/54) 0 7 years 16 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พืชและสัตว์มีคุณค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนรู้...(01/04/54) 0 7 years 16 weeks ago
by Administrator
n/a
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเรื่องการเล่นวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา...(07/04/54) 0 7 years 15 weeks ago
by Administrator
n/a
Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Who's online

There are currently 0 users and 28 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content