พิธีถวายความจงรักภักดี วางพานพุ่มทอง – เงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด) ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี วางพานพุ่มทอง – เงิน เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พ่อค้า, ประชาชน จุดเทียนชัยถวายราชสักการะหน้าพระบรมมฉายาลักษณ์ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดปรับปรุงส่วนราชการจาก “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เป็น “สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.10 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ตอบข้อซักถามคณะกรรมการประเมินฯ), นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลฯ, นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ผู้อำนวยการทุกกองเข้าร่วมการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดปรับปรุงส่วนราชการจาก “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เป็น “สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ปริมาณงานและภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่เพิ่มมาขึ้น โดยมีนายยงยุทธ ไตรสุทธิ์ ประธานกรรมการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนัก, นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และนายวิชา สว่างขจร ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พ่อค้าประชาชน ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเดินทางไปยังวัดบึงพลาญชัยเพื่อประกอบพิธีสืบดวงชะตา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีปิดและรับมอบธงงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที 24 ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที 24 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำทีมโดย ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้บริหารสถานศึกษารับมอบธงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที 25 ประจำปี 2560 เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป โดยการจัดงานในปีนี้เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ แสดงศักยภาพและผลงานดีเด่นทางวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กท้องถิ่นอีสานปลูกปัญญาเป็นฐาน มหกรรมวิชาการ สร้างงาน สร้างชาติ” เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่นและระดับประเทศที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 21 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click