เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของพนักงาน ห้วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา “101 เกมส์” ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายกฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่เก็บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้แล้วส่งคืนเจ้าของ, นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนกีฬา, นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีการนำเสนอโครงการจำนวน 41 โครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ ภายในโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2560 โดยมีโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดเทศบาลส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยรองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน "คนดีเวฬุวันเกมส์" ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "คนดีเวฬุวันเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางธนิตา กุลสุวรรณ (ผู้อำนวยการฯ) เป็นประธานอำนวยการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬา ประกอบไปด้วยกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และเกม ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 48 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content