การฝึกอบรมกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพนวดแผนไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ ชุมชนวัดเวฬุวัน

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดเวฬุวัน ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประสงค์ โพธิ์เนียม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี พัฒนาอาชีพนวดแผนไทย เป็นการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรีผู้มีรายได้น้อย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้หลัก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ยังมีการให้ความรู้โดย นางสาวประกายศรี รุ่งเรืองอริโย วิทยากรจาก กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในเรื่องประวัติความเป็นมาของการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์และวิธีใช้ รวมไปถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการนวดและกดจุด

การอบรมวิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างสรรค์สุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย นวลเพ็ล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ, สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดการอบรมวิชาการต่อเนื่อง นิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างสรรค์สุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวกมลทิพย์ สังฆะมณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องไอโอดีนและการตรวจเกลือเสริมไอโอดีน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สำนักการศึกษาเฟ้นหานักเรียนที่มีความรู้ทักษะทางด้านวิชาการเป็นเลิศเพื่อเข้าแข่งขันในโครงการคนเก่งของท้องถิ่นระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวอวยพรพร้อมให้กำลังใจกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก่อนเริ่มการทดสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนเพื่อเฟ้นหาผู้มีองค์ความรู้ทักษะทางด้านวิชาการเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าแข่งขันในโครงการคนเก่งของท้องถิ่นระดับประเทศต่อไป

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2559)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี, นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนบริหารงานทุกกอง/ฝ่าย/งาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "๑๐๑ เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2559) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทั้งในด้านของเพลง "ร้อยเอ็ดเกมส์" ที่จะใช้ในการแข่งขัน, พิธีเชิญ/มอบเหรียญรางวัล, เสื้อ/ของที่ระลึก, มาสคอตของแต่ละประเภทกีฬา, ที่พัก, กรรมการตัดสินกีฬา, สนามการแข่งขันกีฑา-บาสเกตบอล-หมากรุก, การจัดทำเว็บไซต์/ประมวลผลการแข่งขัน, งานเลี้ยงรับรองและพิธีเปิดให้ได้มาตรฐานสากล, การประมวลภาพการแข่งขันเผยแพร่ผ่านจอ LED เวทีกลางหน้าบึงพลาญชัย รวมไปถึงการวางแผนเพื่อหาแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลแบบนับถอยหลังและการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความพร้อมก่อนการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 73 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ข่าวบรรจุ/สมัครงาน

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click