เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำการแสดงภายใน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสนามเสือป่า และบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี, สำนักการศึกษา นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (วงดนตรีลูกทุ่งช่ออินทนิล) เข้าร่วมทำการแสดงภายใน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในอดีต โดยเป็นการจัดงานย้อนยุคเพื่อสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเพียง 1 ใน 40 อปท. จากจำนวน อปท. ทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทำการแสดงในครั้งนี้

“ร้านเพื่อนผมบาร์เบอร์” จัดกิจกรรมจิตอาสา ออกให้บริการตัดผมฟรีแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย “ร้านเพื่อนผมบาร์เบอร์” จัดกิจกรรมจิตอาสา ออกให้บริการตัดผมฟรีแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2561 (23 ก.พ. 61)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเสนาเริ่มคิด นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานระบบติดตามฏีกาเบิกเงินรายจ่าย” โดยมีวิทยากรจากเทศบาลนครขอนแก่นให้เกียรติมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมสรรหาผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมสรรหาผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในปีนี้มีเกณฑ์ประเมินชี้วัด จำนวน 6 ข้อ และต้องส่งผลงานนวัตกรรม จำนวน 1 ผลงาน

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวสารตลาดแรงงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 13 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content