การประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการตามโครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล..ครั้งที่ 2

นายกฯบรรจง โฆษิตจิรนันท์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการตามโครงการศึกษาเพื่อวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนำรองครั้งที่2 ในวันที่ 27/พ.ค./59 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ 

การอบรมคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ"กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง"ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 27 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ"กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง"ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน วัดคุ้ม 

"โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่" ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่26พฤษภาคม2559 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด"โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่"ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายกษิดิศ อาชวคุณ ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการ เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา

วันที่ 19 พ.ค. 59 เวลา 09.10 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายกษิดิศ อาชวคุณ ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการ เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เนื่องในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเปิดเวทีชาวบ้านพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Syndicate content

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เว็บไซต์กอง

เทศบาลฯ บริการ

กระดานร้องทุกข์-ร้องเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สายด่วนสิ่งแวดล้อม แบบคำร้อง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวสารราชการ


คลังข่าวมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน

Poll

คุณทราบข่าวกิจกรรมเทศบาลจากสื่อใดมากที่สุด?:

Who's online

There are currently 0 users and 31 guests online.

Search

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Syndicate

Syndicate content
<
ปิด
Click