Search found 80 matches

by muni101
23 May 2019, 13:17
Forum: รับฟังความคิดเห็นประชาชน
Topic: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15
Replies: 2
Views: 178

Re: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15

เรียน คุณคนรักบาส
ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดการแข่งขันฯ โดยเทศบาลฯจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพในครั้งที่ 16 ตอไป

ขอขอบคุณครับ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
by muni101
14 May 2019, 10:04
Forum: รับฟังความคิดเห็นประชาชน
Topic: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15
Replies: 2
Views: 178

Re: ขอเสนอแนะทีมจัดการแข่งขันบาสพลาญชัยคัพร้อยเอ็ดครั้งที่ 15

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
by muni101
14 May 2019, 09:53
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ขอให้ตรวจสอบ
Replies: 1
Views: 70

Re: ขอให้ตรวจสอบ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
by muni101
14 May 2019, 09:46
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน
Topic: ไฟตก หนักมาก
Replies: 1
Views: 308

Re: ไฟตก หนักมาก

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
by muni101
14 Mar 2019, 16:17
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: รถบรรทุกเกี่ยวเสาไฟฟ้าล้ม-ไฟฟ้าดับ
Replies: 1
Views: 171

Re: รถบรรทุกเกี่ยวเสาไฟฟ้าล้ม-ไฟฟ้าดับ

เรียน คุณ Wun101
รบกวนแจ้งที่เกิดเหตุด้วยครับ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ
by muni101
28 Feb 2019, 14:49
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: ร้องเรียนเรื่องร้านเหล้าเสียงดัง
Replies: 2
Views: 421

Re: ร้องเรียนเรื่องร้านเหล้าเสียงดัง

เรียน คุณ Manot Lakkham
Scan_0004.jpg
Scan_0004.jpg (602.36 KiB) Viewed 306 times
Scan_0003.jpg
Scan_0003.jpg (221.84 KiB) Viewed 306 times
Scan_0002.jpg
Scan_0002.jpg (344.04 KiB) Viewed 306 times
Scan_0005.jpg
Scan_0005.jpg (501.39 KiB) Viewed 306 times
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ
by muni101
14 Feb 2019, 11:34
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน
Topic: ร้านป้ายเผาไวนิลส่งกลิ่นเหม็น
Replies: 2
Views: 634

Re: ร้านป้ายเผาไวนิลส่งกลิ่นเหม็น

เรียน คุณ Malii
Scan_0002.jpg
Scan_0002.jpg (307.11 KiB) Viewed 580 times
Scan_0003.jpg
Scan_0003.jpg (588.11 KiB) Viewed 580 times
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ
by muni101
14 Feb 2019, 10:53
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: เผาใบไม้ที่หมู่บ้านแมกไม้เลกวิวครับ
Replies: 1
Views: 191

Re: เผาใบไม้ที่หมู่บ้านแมกไม้เลกวิวครับ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนดังกล่าวของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประสานหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ขอขอบคุณครับ กรณีท่านมีความเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ท่านสามารถแจ้งเหตุความเดือดร้อน ข้อร้องเร...
by muni101
07 Feb 2019, 11:38
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: โรงเผาขยะประจำจังหวัด
Replies: 2
Views: 374

Re: โรงเผาขยะประจำจังหวัด

เรียน คุณนิรันดร์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอแจ้งว่าโรงขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไม่ได้มีการเผาขยะใดๆทั้งสิ้น แต่บริเวณเหนืองโรงกำจัดขยะ ซึ่งเป็นที่เอกชน มีการเผาอะไรบางอย่าง ตามภาพ ช่างเวลา หัวค่ำ
1279398.jpg
1279398.jpg (112.95 KiB) Viewed 360 times
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ
by muni101
06 Feb 2019, 14:48
Forum: ร้องทุกข์-ร้องเรียน (สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก)
Topic: เผาขยะควันดำโขมง
Replies: 2
Views: 262

Re: เผาขยะควันดำโขมง

เรียน คุณSball
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นพบว่า กรณีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เห็นควรให้ท่านประสานหรือร้องเรียนได้ที่หน่วยงานข้างต้นได้โดยตรง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณครับ