ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น

               ตามความคาดหมาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  คว้ารางวัลกว่า 600,000  บาท  เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น  ประจำปี 2551
               นายนุชากร  มาศฉมาดล  รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  กล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ศูนย์ของเราสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติมาครองได้

กลับสู่หน้าหลัก